โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติขุนวิเศษนุกูลกิจ (วิเศษ อุดมทรัพย์)

             ขุนวิเศษนุกูลกิจ (วิเศษ อุดมทรัพย์) หรือนายตันเอ่งกี่ เกิดที่จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรนายตันบ๊าคและนางหีด (นุ้ย) ชาวตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เกิดเมื่อ พ.ศ. 2432 นายตันเอ่งกี่ ได้เรียนรู้และทำเหมืองสืบมาจากบิดา ซึ่งเดิมเป็นคนจีนมณฑลฮกเกี้ยน และมีความรู้ประสบการณ์อาชีพทำเหมืองแร่มาจาก ประเทศจีน นายตันเอ่งกี่ได้เป็นผู้ดูแลกิจการเหมืองแร่ในตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่อายุ 16 ปี ซึ่งในขณะนั้นเปิดเป็นเหมืองหาบ ต่อมา พ.ศ. 2440-2460 กิจการเหมืองแร่แบบเหมืองหาบขาดแคลนแรงงานจึงได้เปลี่ยนไปทำเหมืองรูหรือ เหมืองอุโมงค์ ใน พ.ศ. 2460-2480 ได้ทำเหมืองแร่ที่บ้านนากก ตำบลฉลอง พัฒนามาเป็นระบบเครื่องจักรไอน้ำสตีม หมุนสายพาน พ.ศ. 2495 ได้ทำเหมืองสูบฉีด โดยใช้เครื่องดีเซลหมุนช้า ที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง

      การศึกษา เรียนรู้การทำเหมืองจากบิดา เรียนภาษาจีนกับเสมียนจีนในเหมือง อายุ 16 ปี ขณะบิดาทำเหมืองหาบอยู่ 12 เหมืองมีคนงานพันคน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการบริษัทชื่องิ้มกี่

      กิจการ ได้ขยายการทำเหมืองไปที่ฉลอง เชิงทะเล และตะกั่วป่า(พังงา) และยังทำสวนมะพร้าวด้วย สงครามโลกครั้งที่ 1 กิจการเหมืองแร่ขาดแคลนแรงงานกุลีจีน จึงเริ่มทำเหมืองอุโมงค์ตามแบบของที่รัฐอิโปห์ประเทศมลายู จากแรงงานคนไปสู่เหมืองสูบ เป็นการใช้เครื่องจักรไอน้ำและเครื่องจักรดีเซลตามลำดับ    มีกิจการถลุงแร่และรับซื้อแร่อยู่ที่บ้านอ่าวเกและกะทู้ ส่งไปขายที่ปีนัง
    งานสาธารณะ ร่วมสร้างอาคารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวในปี 2477 บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนบ้านสามกอง โรงเรียนบ้านกะทู้ บริจาคทรัพย์สร้างตึกคนไข้อนาถา“วิเศษอุดมทรัพย์” โรงพยาบาลวชิระ ห้องวชิระพยาบาล ตึกรัตนโกสินทร์ 2 ห้อง ตึกน้อมเกล้า 1 ห้อง ร่วมบูรณะวัดพระนางสร้างและวัดท่าเรือ วัดเก็ตโฮ่ ฯลฯ
     เกียรติ เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตได้ตั้งนามสกุล“อุดมทรัพย์”ให้ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนวิเศษนุกูลกิจ(วิเศษ อุดมทรัพย์) ตำแหน่งกรมการเมืองพิเศษ
     ครอบครัว ภรรยา 8 คน ลูก 38 คน ชาย 19 หญิง 19 นายเปรม อุดมทรัพย์ บุตรคนโต จบการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษคนแรกของจังหวัดภูเก็ต ดูแลกิจการเหมืองแร่ต่อจากบิดา
     ขุนวิเศษนุกูลกิจถึงแก่กรรมเมื่อปี 2503 ศิริรวมอายุ 72 ปี เป็นผู้บากบั่นสร้างตัวจากการลงแรง เรียนรู้ และสำเร็จอย่างน้อยคนในสมัยนั้น

 

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2479 มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลสามกอง สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ของโรงเรียนนั้นขุนวิเศษนุกูลกิจได้บริจาคที่ดินเมื่อครั้งก่อตั้งโรงเรียน ต่อมาทายาทของขุนวิเศษนุกูลกิจและคณะกรรมการโรงเรียนได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมรวมเป็นที่ดินทั้งสิ้นในปัจจุบัน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

             อาคารเรียนหลังแรกก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจาก ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เริ่มรื้ออาคารเรียนหลังเก่าและสร้างใหม่จนปัจจุบันมีอาคารทั้งสิ้น ๕ หลัง ก่อสร้างต่อกันเป็นรูปตัวยู (U) ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนกรมการปกครองก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑๘ ห้องเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเงินอุดหนุนกรมการปกครองก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลนครภูเก็ตได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครภูเก็ตก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

            ครูใหญ่โรงเรียนคนแรกชื่อ นายฉ่ำ กันภัย เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาโดยปีที่เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลเพิ่มขึ้น ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) และระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓) มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,289 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)